Hem

Evolution of the brain Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1050, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/evolution_of_the_brain.html
är Bok
Publicerad år 1989
Av John C Eccles

Mysteriet kring jag- medvetandet studeras i förhållande till de transcendenta och översinnliga egenskaperna hos de nyligen upptäckta neocortiska områdena

Alias: evolution of the brain

normal

Sir John Eccles är omtalad nobelpristagare som ägnat sitt vetenskapliga liv åt att studera hjärnan. Han redogör här för hur vi kom till, inte bara som djur utan också som mänskliga varelser med ett reflekterande medvetande. Han visar hur det med Neanderthalmänniskan kommer bevis för en primitiv andlighet, när det gryende jag- medvetandet manifesterades av ceremoniella begravningar och medkänsla. Mysteriet kring jag- medvetandet studeras i förhållande till de transcendenta och översinnliga egenskaperna hos de nyligen upptäckta neocortiska områdena - neo-neocortex - med dess gnostiska egenskaper som är så typiskt mänskliga och som finns sa osymmetriskt i vår hjärna. Det unika i varj e mänskligt j ag leder vidare till överväganden av det religiösa begreppet själen och dess creation.