Hem

Hesykaster Munk

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 686903, v2 - Status: normal.
är en sorts Munk
praktiserar Hesychasm

Munkar praktiserande hesychasm

Alias: hesychazein och hesykaster

normal

Hesykaster var munkar1300-talet som var anhängare till en mystisk riktning på Athos.

De praktiserade hesychasm och sökte den vägen nå det gudomliga ljuset och fly undan sinnevärlden.
Vägen dit skulle vara att sitta helt stilla, upprepa Jesus-bönen och oavvänt stirra på sin egen navel.

Hesykasterna (av grek. hesychazein, stilla) hade stora likheter med många av de indiska sekterna.