Hem

Hesychasm Meditation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 686818, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Michael the Mystic
är en sorts Meditation

Inom ortodox-kristen mystik ett upprepande av bön för att nå theosis.

Alias: den negativa vägen och hesychasm

normal

Sinnesfrid genom upprepad bön

Grekiskans hesychia betyder vila, stillhet, frid och tystnad.

Hesychasm är den ortodoxa kyrkans speciella fromhet som särskilt praktiseras i kloster. Kärnan är den inre bönen med det ständiga upprepandet av Jesusbönen (”Herre Jesus Kristus Guds son, förbarma dig över mig syndare”). Denna upprepas om och om igen med kontrollerad andning och koncentration på kroppens centrum.

Den Helige Gregorios Palamas var den främste förespråkaren för denna form av kontemplation/meditation. Han blev munk vid unga år och vistades långa tider på ön Agion Oros (Athos), senare ärkebiskop av Thessalonike och helgonförklarad 1359.

Via negativa är en negativ väg inom kristen mystik. Förmodligen är den inspirerad av nyplatonsk mystik. Det mänskliga sinnet betraktas som ostadigt och plågat av tankar, logismoi, som vi inte riktigt kan kontrollera. Den som vill skapa sig ett rent hjärta måste genom bön och askes söka inre frid.

Via negativa är vanligast i öst men förekommer även i väst (Theresa av Avila m.fl.).