Hem

Hoodoo-olja Olja

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 546265, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Lady Amelia
är en sorts Olja

Oljor baserade på örtblandningar som används inom den folkmagiska hoodootraditionen.

Alias: hoodoo-olja

normal

Dessa oljor används inom magiska ritualer för olika ändamål.
Det vanligaste är att man klär ristade ljus med oljan innan man tänder dem.
Oljorna smörjs även på kroppen. Oftast då på bröstbenet (om det är en olja vars syfte är att attrahera något) eller i nackbasen (om det är en olja för att stöta bort något aller för att bryta oönskade inflytanden), mm.
Oljorna används ofta också för att mata en mojo. Dvs. man smörjer den i små doser regelbundet på en örttalisman för att ge dess ande/elemental styrka.
Det finns många oljor på marknaden om man tar en internationell titt. Det man ska vara uppmärksam på är följande saker: Känn på oljan. Vad för känsla inger den dig med? En bra olja känns omedelbart igen på att den återspeglar en känsla som är i linje med dess avsikt. (ex. ska en olja för att attrahera pengar ge dig associationer åt det hållet omedelbart, en olja fär att attrahera sex ska väcka något av den varan i din egen kropp, en olja för repellerande ända mål ska producera em klarhetskänsla, aggression mm beroende på vad det är för ändamål.)
För känsligare utövare kan nämnas att olja ska kunna bära en laddning. Dvs. man ska känna att det finns utrymme i oljan för att kunna lägga in saker.
Vid användande av en hoodooolja ska man först alltid signa, läsa över, uttrycka sin önskan till oljan, be eller projicera sin avsikt in i oljan före man använder den.
Vanligtvis gör man det medan man har lite av oljan i handen före man applicerar den på ett ljus, på kroppen eller på ett föremål.