Hem

Alf Naturväsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 412010, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Lady Amelia
är en sorts Naturväsen

Övernaturligt väsen med mänskligt utseende i fornnordisk folktro.

Alias: alf

normal

Alf (litterärt lån från fornisl. alfr, ett ord av dunkelt ursprung, språkligt samhörigt med sv. älva), alv, ett övernaturligt väsen med mänskligt utseende i fornnordisk folktro, språkligt - men icke föreställningsmässigt - identiskt med senare folktros älvor. En indelning i ljusalfer och svartalfer görs endast av Snorre Sturlasson. Offer till alferna, alfablot, omtalas bl.a. från Värmland (i Sighvatr Thórðarsons Austrfararvísur 1018).