Hem

Ninja

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 517803, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Ilyéndil

Är namnet på utövarna av stridskonsten ninjutsu och ninpo-filosofin.

Alias: ninja och shinobi

normal

1600-talet under Tokugawa-regimen så var det belagt med dödstraff ifall man öppet ytrade ordet ninja, då man ansåg att blott erkännadet av ninjornas existens var uppviglande gentemot den japanska sociala ordningen och strukturen.

normal

Ninjan om isolering och ensamhet

En viktig del i ninjans utbildning är bemästrandet av isolering och ensamhet. I texter som rör ninjans utbildning nämns och betonas ofta vikten vid det japanska ordet, Yamagomori som betyder ungefär bergsisolering. Yamagomori kan även skrivas och tolkas som Yamagakure, som betyder att leva i hemlighet utom fara att bli attackerad av pilar.

För att bli en mästare i ninjutsun krävs det alltså av ninja-studenten, att isolera sig själv från omvärlden för en tid i bergen för andlig, fysisk och psykisk träning. Denna träning måste ske på en sådan plats, där ninja-studenten kan leva dolt men ändå på en sådan plats där han/hon kan upprätthålla livet.