Hem

Lagen om kriterier för död

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 684775, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Bovikaren

1 januari 1988 trädde "Lagen om kriterier för bestämmande av människans död" i kraft

Alias: död och lagen om kriterier för fastställande av människans död

normal

Hur döden fastställs

En människa är enligt lagen död när alla hjärnans funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.

Döden är ett faktum:

ANTINGEN då andnings- och/eller cirkulationsstillestånd varat så länge att det med säkerhet kan anses att samtliga hjärnans funktioner irreversibelt släckts

ELLER (om andning och cirkulation hållits igång på konstgjord väg) då EEG-undersökningar med säkerhet visar att hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort.
Efter högst 20 minuters hjärt- och andningsstillestånd har hjärnans alla funktioner upphört.

Före 1988 fanns ingen lag om hur döden skall fastställas. I lagen slås nu fast att en människa är död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.
Med denna lag tillämpar Sverige samma dödskriterium som större delen av den övriga världen.

För att kunna fastställa en människas död med klinisk neurologisk diagnostik måste tre förutsättningar föreligga:

- orsaken till den misstänkta hjärninfarkten måste vara känd
- förgiftning måste uteslutas
- nedkylning får inte föreligga (kroppstemperaturen måste vara högre än 32-33 grader)

Den neurologiska undersökningen utförs vid minst två tillfällen och med minst två timmars mellanrum.
Läkaren förvissar sig om att spontana rörelser saknas och att ingen reaktion finns för tilltal, beröring eller smärta. De muskler som styrs av nerver som utgår från hjärnan konstateras vara förlamade, dvs. inga ögonrörelser eller rörelser i käkar, ansikte, tunga och svalg kan iakttas.

Den pupillsammandragning, som normalt uppträder när man lyser in i ögat med en lampa, är borta; pupillerna är vida och ljusstela.
Blinkreflexen, hornhinnereflexen, svalgreflexen och blunddockereflexen undersöks också. De styrs samtliga från hjärnan och kan därför inte utlösas vid total hjärninfarkt.

Om samtliga dessa reflexer uteblir och EEG inte visar aktivitet förklaras döden ha inträtt.