Hem

Madonna Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 390267, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Maureen
är Person

Känd popsångare

Alias: madonna

normal

Madonna som judisk moralmystiker?

Popstjärnan Madonna är missnöjd med dagens ytliga ungdomskultur och har därför skrivit fem barn- och ungdomsböcker, varav den första kommer att släppas under hösten. Boken, The English Roses, kommer att släppas på 42 olika språk i över 100 länder. Berättelserna på bygger på den judiska Kabbalan och Madonna skrev böckerna på uppmaning av sin personliga Kabbalalärare.

Berättelserna handlar om olika aspekter av att vara barn och ung, berättade Madonna för TV-kanalen VH1 nyligen. I det att hon själv blivit mamma och velat läsa för sina två barn upptäckte hon hur, enligt henne, tomma och fantasilösa barnböcker på marknaden är. På inrådan av sin Kabbalalärare skred hon så till verket och författade historier baserade på vad han lärt henne om judisk mystik. Enligt Madonna själv är berättelserna fyllda av den moral man kan finna i de gamla hebreiska religiösa texterna.