Hem

Makten som botar Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 407353, v3 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Magi och Alternativterapier
Av Dénis Lindbohm

Denna bok skildrar ett flertal fall där människor på mystiskt vis blivit fria från dödliga sjukdomar efter att läkarna gett upp hoppet om dem.

Alias: makten som botar

normal

Bokens baksida

Alltsedan vårt släktes gryningstid har magi använts för att bota sjukdomar, jämsides med örtmedicin. Efter att vetenskaplig medicin utvecklades ungefär vid slutet av 1700-talet stämplades dock magi som grundlös vidskepelse. Men den magiska Kraften och Makten finns kvar bortom fysikens dimensioner och kommer alltid att finnas, oavsett om den erkännes eller förnekas.

Denna bok skildrar ett flertal fall där människormystiskt vis blivit fria från dödliga sjukdomar efter att läkarna gett upp hoppet om dem. Dessutom framlägges teorier om vad det är som kan aktivera den botande Makten och här anges även hur man eventuellt kan frammana den.

Det är dock av yttersta vikt att om man drabbas av allvarlig sjukdom och framförallt smittsam sådan så skall man i första hand vända sig till den etablerade medicinska vetenskapen. Det vore lagbrott att råda annorlunda. Ingenting hindrar dock att man söker den magiska boten samtidigt.