Hem

Nya naturläkarboken Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 627756, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Örtmediciner och Alternativterapier
Publicerad år 1999
ISBN 9151835444
sidantal 336
Av Raimo Heino
Publicerad av Prisma
språk Svenska

Nya naturläkarboken redogör för alternativ läkekonst och diagnostiska hjälpmedel

Alias: nya naturläkarboken

normal

Naturläkekonsten erbjuder ett alternativ till den skolmedicinska behandlingen - ett alternativ som väcker allt större intresse år från år.

Denna läkekonst bygger på erfarenheter samlade under årtusenden, och den moderna medicinska forskningen har på många områden bekräftat riktigheten av naturläkekonstens praktiska tillämpningar.

Nya Naturläkarboken redogör för hur sjukdomar och andra besvär uppkommer och utvecklas (t ex hjärtkärl-sjukdomar, led-och muskelvärk, astma och allergi, klimakteriebesvär) samt hur de kan förebyggas och behandlas.

Naturläkekonstens diagnostiska hjälpmedel och de olika behandlingsmetoderna, (homeopati, akupunktur, örtmedicin, vattenterapi, inpackningar, inhalationer och fasta) beskrivs ingående.

Nya naturläkarboken består av fyra huvuddelar:

* Naturläkekonstens teoretiska grunder

* Några diagnostiska metoder

* Några klassiska behandlingsmetoder

*Sjukdomar och besvär.