Hem

Om Konflikter Facklitteratur

hemma och på jobbet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 655543, v1 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Psykologi och Konfliktologi
Publicerad år 1996
ISBN 91-27-06405-0
sidantal 338
Av Ingela Thylefors och Barbro Lennéer Axelson
Publicerad av Natur och Kultur

Alias: om konflikter

normal

Trots att konflikter är en ofrånkomlig del av livet utgör de ett försummat kunskapsområde. OM KONFLIKTER är den första översikten av vad forskning och erfarenheter har att säga om motsättningar mellan människor, i familje- och arbetslivet. Hur uppkommer konflikter? Hur utvecklas de? När är konflikter destruktiva och när blir de kreativa? inte minst viktigt: hur hanterar man dem? En del vedertagna uppfattningar i synen på konflikter oc hur man ska handskas med dem ifrågasätts.

Ur innehållet:

Perspektiv på konflikter

Familjen som kinflikthärd

Motsättningar i arbetsgrupper

Bättre och sämre konfliktstilar

Konfrontation, förhandling och dialoghinder

Kompromissen och annan problemlösning

Att lösa andras konflikter

Perspektivet är både förebyggande och problemlösande. Boken riktar sig till en bred allmänhet, men den är också användbar inom olika slags utbildningar - inte minst för chefer och andra som måste kunna hantera konflikter mellan människor i sitt dagliga arbete.

Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors är lärare och forskare i tillämpad psykologi vid Göteborgs Universitet, vid institutionen för socialt arbete respektive psykologiska institutionen. Båda har dessutom i många år arbetat med konflikthantering i organisationer och skrivit en rad böcker var för sig och tillsammans.