Hem

Pavlovs hundar Betingning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 407700, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är en sorts Betingning

En banbrytande upptäckt av neurologen Ivan Pavlov som genom experiment med hundars dreglande gav upphov till , bland annat, den amerikanska behaviorismen

Alias: pavlovs hund och pavlovs hundar

normal

Skillnader mellan klassisk och operant betingning

Ett exempel på klassisk betingning är ”Pavlovs hund”. Hunden är i experimentet passiv. Den får mat samtidigt som en klocka ringer.
Efter ett tag uppstår förväntan. Detta innebär att när klockan ringer förväntar hunden sig mat och börjar dregla. Ett beteende har sålunda blivit inlärt. Man använder sig ofta av begreppet ”betingad reflex” i vardagslivet.

Klassisk betingning i vardagslivet: Ex på detta är eleven som lyssnar på läraren. Eleven är passiv. Läraren är aktiv.

Dess motsats är operant betingning. Då är deltagaren aktiv. Ett ex på detta är så kallad ”Skinnerbox” – en katt placeras i en låda. Den får själv lista ut hur den ska hitta mat, ex ”den råkar komma åt en spak” och belöningen blir mat. Katten har då lärt sig att en aktiv handling som att trampa på spaken ger belöning i form av mat.

Operant betingning i vardagslivet: Ex på detta är barnet som slår en skallra i väggen och upptäcker att det kan åstadkomma ljud. Barnet upptäcker själv.