Hem

Regler för tarotchatten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474358, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna

Riktlinjer för att uppnå en positiv och konstruktiv atmosfär

Alias: regler för tarotchatten och tarotchattens regler

normal

Alla är välkomna!

OBS!!! Nyhet från och med 20040225 - inga läggningar sker nu privat då de inte fyller kanalens syften att vara bland annat undervisande för nybörjare.

- Formulera frågan INNAN Du kliver in på chatten, så Du inte behöver tänka efter då det är Din tur; dels tar det tid att formulera en fråga så man får så bra svar som möjligt, och dels går det fortare och drabbar inte nästa i kön, om Du har frågeställningen klar.

- Det finns inga regler när det gäller själva läggningen, men för att inte alla ska prata i munnen på varandra, kommer vi att hålla koll på turordningen.

- Tolkningarna SKALL EJ ifrågasättas eftersom de baseras på intuition, och de som vill får givetvis göra egna läggningar samtidigt för klienten på samma fråga, men GÖR ANTECKNINGAR och klistra in EFTER huvudläggarens tolkning.

- Det är FÖRBJUDET både för klienten och andra som lägger ATT AVBRYTA mitt i en pågående tolkning, för om man ifrågasätter genom att avbryta finns risk att personen helt kommer av sig, och en sammanhållande tolkning uteblir.
Detta är dels för att underlätta för klienten, (då det annars kan uppstå förvirring om två eller fler personer plötsligt ger sina beskrivningar samtidigt, och dessutom har fått upp olika kort), och dels för att inte störa den som lägger.

- En annan önskan vi op:s har, är att alla ska trivas, ingen ska känna sig utanför, och alla ska bli respekterade - både klienten (då det inte finns några dumma, konstiga eller omöjliga frågor), och den som gör själva tolkningen; inga personliga påhopp med andra ord.

- Det handlar inte om att visa sig på styva linan eller att framhäva sig själv och sina kunskaper, utan att FÅ KLIENTEN ATT KÄNNA SIG BÅDE UPPLYFT OCH LÄTTARE TILL SINNET, än vad vederbörande kände sig innan han eller hon klev in i detta rum.

Till Dig som klient:

- Formulera frågan INNAN Du kliver in på chatten, så Du inte behöver tänka efter då det är Din tur; dels tar det tid att formulera en fråga så man får så bra svar som möjligt, och dels går det fortare och drabbar inte nästa i kön, om Du har frågeställningen klar.

- Försök att formulera frågan på ett sätt så att den inte bara kan besvaras med ja eller nej då en sådan frågeställning förringar kortens enorma tolkningsmöjligheter, men inte heller för omständigt, för ju rakare och specifikare Din fråga är, desto klarare svar kommer Du att få.

- Om det är något Du inte har förstått eller om Du undrar över något, så var inte rädd för att fråga - men EFTER själva tolkningen, och Du kan alltid söka på kortet i ämnesfältet för att få en utförligare beskrivning.
Observera att kortens grundtolkning inte alltid är lika med Tarotläggarens intuitiva svar. Kortets riktning till intilliggande kort kan också påverka tolkningen.

- Tänk på att läggningen tolkas UTIFRÅN DIN STÄLLDA FRÅGA, så har Du följdfrågor bör dessa tas som separata läggningar, och I TURORDNING, det vill säga att Du då får vänta med Din nästa fråga tills det är Din tur igen.