Hem

Taoismen - en introduktion Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 405042, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Ilyéndil
är Bok
Behandlar Taoism
ISBN 91-46-17178-9
Av Jean C Cooper
Publicerad av Wahlström & Widstrand
är översatt av Gunnar Gällmo

Bok om taoismen

Alias: taoismen

normal

Bokens baksida

Taoismen är en av de stora rörelserna inom det österländska tänkandet, en av de tre religionerna i Kina. Den har ingen systematisk lära, ingen trosbekännelse och ingen personlig Gud, och kan heller inte formuleras som en uppsättning levnadsregler. Den utgör ett alternativ till den västerländska livssynen.

Taoismen, som anses grundad av Lao-tse på 500-taleet f Kr, är en metafysisk och mystisk religion. I första hand innebär den ett studium av världsalltet - och av människans, alla varelsers och fenomens plats och funktion där.

Taoismen har som sitt centralbegrepp blandningen och balansen mellan de båda naturkrafterna - jämvikten mellan yin och yang. Alla taoisktiska skrifter betonar kosmos enhet. Mänskligheten och allt levande är fragment av helheten.

Jean C Cooper redogör i sin bok för taoismens grundbegrepp.