Hem

Utopia Samhälle

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 721618, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Samhälle

Utopi betyder "Ingenstans". Ofta brukar termen användas om ett idealsamhälle som ska representera allt det goda i motsats till verklighetens onda och korrumperade politiska system. Kända exempel är Platons "Staten", Thomas Mores "Utopia" och det socialistiska samhället efter revolutionen.

Alias: idealsamhälle, utopi och utopia

normal

Utopi är ett ord som bildades av grekiskans Utopia av Thomas More. Grek. ou (icke) och topos (ställe) blev beteckningen för ett ouppnåeligt samhällsideal, en dröm som inte kan förverkligas.
Utopisten blev därmed en världsförbättrare i tanken, dålig realist och föga förankrad i verkligheten.
Flera socialistiska teoretiker kallades utopister under 1800-talet.