Hem

Vägen som mörkret belyste Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1165, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/vaegen_som_moerkret_belyste.html
är Bok
Publicerad år 1993
ISBN 91-971540-4-0
sidantal 128
Av Dénis Lindbohm
Publicerad av PSI-Cirkelns Förlag

Här skildras minnet av ett för länge sedan förgånget liv - ett liv som till en början framträdde som tomt och grått, enahanda och händelselöst... ett liv helt utan mening och mål.

Alias: vägen som mörkret belyste

normal

Till HTML av Kjell Gundersen


Omfång14x21 cm
OmslagMaria Lombide y Ezpelata

normal

Innehåll

 • En suck för dödens frid
 • Det namn som kan nämnas är icke det eviga namnet
 • Mångfaldens enhet
 • Det kallande mörkret
 • Ekot som bringar död
 • Resenärer på oändlig färd
 • Den näraliggande utgången
 • Durin Begasti ; Begastedurin
 • Livsdriften och dödslängtan
 • Främling på fosterjorden
 • När Durin återuppstod ur sin grav
 • Hon som går med mig - i mig
 • Anarkisten från en annan värld
 • Durins aforismer
 • Vägen som mörkret belyste
 • Kedjan med länkar av liv

normal

Baksidan

Här skildras minnet av ett för länge sedan förgånget liv - ett liv som till en början framträdde som tomt och grått, enahanda och händelselöst... ett liv helt utan mening och mål.

Så tycktes det - till en början. Det var inget behagligt minne, tvärtom. En livsväg som hade börjat i töcken och dunkel, varit höljd av skuggor och slutat i ett helt svart tomrum. Vad fanns det för anledning att forska i någonting sådant, att gräva sig ned i hågkomsten av ett liv så fritt från glädje? Ingen anledning alls!

Och ändå! Det fanns en mörk lockelse att granska det där minnet, en lockelse av både lust och fasa, en lockelse och kallelse ur mörka avgrunder. Där fanns ett manande rop genom omätbara tider och rymder att söka svaret på en sällsam fråga.

Så uppenbarades slutligen att den där dunkla vägen fortsatte till skimrande höjder och sträckte sig vidare genom oändlighet och evighet - och alla de mörka skuggorna blev till renaste ljus. Sådant var svaret på den sällsamma frågan - ett svar som har makt och kraft att genomlysa reinkarnationens mening.