Hem

Abraxas Besvärjelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 390585, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Besvärjelse

Abraxas är ett trollord. Skrivet med grekiska bokstäver vilka också har siffervärden motsvarar det talet 365, alltså antalet av årets dagar.

Alias: abraxas

normal

Magiskt ord av oklart (möjligen semitiskt) ursprung, brukat i antika och medeltida besvärjelser.

Dess grekiska talvärde är 365 (1+2+100+1+200+1+60) som solårets dagar och antalet bokstäver sju som planeterna.

Det förekommer i grekiska magisk-religiösa papyrustexter från Egypten, under senantiken också i arameiska texter från Palestina.

normal

Abraxas kommer från det Gnostiska Abrasax som inom magin har den symboliska betydelsen hurt me not.