Hem

Abrakadabra Besvärjelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 160120, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Besvärjelse

En nyare användning av det Coptiska ordet "Abraxas"

Alias: abrakadabra

normal

Abrakadabra, eller abracadabra, är ett ord som hittades på en amulett från ca 200 e.Kr. Den har grund i bokstavsmagi och sades ha en beskyddande effekt mot dödlig feber.


Den brukar skrivas på tio rader (ibland fem) på detta sätt:

ABRAKADABRA
BRAKADABRA
RAKADABRA
AKADABRA
KADABRA
ADABRA
DABRA
BRA
RA
A

Bokstäverna i ordet är egentligen elva, men en rad utesluts. Därför blir det tio.
Man vet inte riktigt vart ordet kommer ifrån, men man har flera gissningar, bl a att den skulle ha arabisk, persisk eller egyptisk urpsrung. Vissa säger att den möjligen har bildat de fyra första bokstäverna i grekisk alfabet; andra menar den är bildat till abraxas och hebr. dabar 'ord'.
Den kan även skrivas i form av kryptogram:

A B R A K A D A B R A
B R A K A D A B R A B
R A K A D A B R A B R
A K A D A B R A B R A
K A D A B R A B R A K
A D A B R A B R A K A
D A B R A B R A K A D
A B R A B R A K A D A
B R A B R A K A D A B
R A B R A K A D A B R
A B R A K A D A B R A

Tolkningar av ordet har varit t ex att den kommer från det arabiska ahadda kedabrah som ungefär betyder fly all sjukdom. Det finns väldigt många teorier runt ordet.

normal

Används utskrivet som ovan även för att spå. Man blundar medans man ställer frågan och samtidigt pekar man på arket med abrakadabra-diagrammet med tex en penna. Sedan går man till sin nyckel,där det står svaret på din fråga. Där kan stå tex att man ska ta det lugnt eller att man skal akta sig för lögnen. Eller något annat.