Hem

Adolf Holl Författare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 475508, v2 - Status: normal.
är Författare

Författare och journalist med religionsintresse.

Alias: adolf holl och holl adolf

normal

Adolf Holl, född 1930, har studier i filosofi och teologi bakom sig och verkade under åren 1954 till 1973 som kaplan i Wien.

Från 1963 var han docent och lärare vid den katolska teologiska fakulteten vid universitetet i Wien. Som orädd kyrkokritiker kom Holl i konflikt med de katolska myndigheterna och fråntogs på grund av sin obotfärdiga hållning 1973 rätten att undervisa. År 1976 avsattes han som präst. Adolf Holl är numera verksam som journalist och författare. Han har skrivit ett tjugotal framgångsrika böcker, däribland Jesus i dåligt sällskap, en bok om döden och djävulen samt en biografi om Franciscus av Assissi.