Hem

Anatman Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 412031, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Xan
är Lära

Läran att människan inte har någon själ.

Alias: anatman

normal

Anatman (sanskrit, 'icke-själ', 'icke-själv'; pali anatta), läran att människan inte har någon själ.

Buddhismen förnekar att det finns någon bestående, oföränderlig faktor som förenar och upprätthåller på varandra följande eller motstridiga tendenser i personligheten. Den förnekar också att det finns en substans som kan existera avskild från kroppen och som skulle vara odödlig och utgöra kärnan till en ny existens (i en form som liknar eller avviker från den kända). Jfr anicca och dukkha; se även buddhism.