Hem

Använd huvudet bättre Facklitteratur

Det är lättare än du tror

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1028, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/anvaend_huvudet_baettre.html
är Facklitteratur
Publicerad år 1982
ISBN 91-7722-014-5
sidantal 142
Av Tony Buzan
Publicerad av Management Media
är översatt av Christina Hornberger

Handlar om att lära sig lära, tänka och fungera mentalt bättre.

Alias: använd huvudet bättre

normal
Omfång17x24 cm
OriginaltitelUse Your Head

normal

Innehåll

 Introduktion
 1. Du tänker bättre än du tror
  Kunskap om hjärnan
  Hjärnans fantastiska förmåga
  Höger och vänster hjärnhalva
  Slumrande egenskaper
  Hjärnans obegränsade kapacitet
  Intelligenstest
 2. Hur man läser snabbare och effektivare
  Problem i samband med läsning
  Definition av begreppet läsa
  Varför vi har lässvårigheter
  Det läsande ögats rörelser
  Missuppfattningar om snabbläsning
  Avancerad lästeknik
  Steg för steg
 3. Minnet
  Vad vet du om ditt minne?
  Minnet under inlärning
  Minnet efter inlärning
  Minne - repetition
  Repetition, mental förmåga och ålder
  Speciella minnessystem - mnemotekniker
  Nyckelord och minnesbilder
 4. Anteckningsteknik
  A. Nyckelord
   En nyckelordsövning
   Om nyckelord och vanliga anteckningar
  B. Mindmapping för minnet och kreativiteten
   Den linjära uppfattningen om tal och skrift
   Övning
   Hjärnan och avancerad anteckningsteknik
  C. Avancerad mindmapping
   En modell av perceptionen
   En bättre modell
   Avancerad mindmapping
   Om mindmapping och vänster och höger hjärnhalva
   Användningsområden
   Från mindmap till löpande text
   Minnesanteckningar
   Sammanträden
 5. Organisk studieteknik enligt Buzan
  A. Inledning
   Att närma sig en studiesituation - problem innan du sätter igång
   Läroboken är ett hot
   Gamla och nya synsätt på studier
   Modern studieteknik
  B. Förberedelser
   Skriv ner dina förkunskaper
   Precisera ändamålet - frågor
   Egna slutsatser
  C. Genomförande
   Gör som när du lägger pussel
   Översiktlig genomgång
   Fördjupad genomgång
   Kompletterande genomgång
   Sammanfattande genomgång
   Välja och vraka
   Anteckningar
   Repetition
   Sammanfattning
 Sammanfattning av de fem kapitlen
 Bibliografi

normal

Baksidan

- boken som lärt hundratusentals människor över hela världen att ta tillvara sin hjärnas enorma kapacitet.

I ljuset av senare tids forskning gör boken upp med gamla vanföreställningar om hur hjärnan fungerar och förändras med stigande ålder.

 • Med handgripliga övningar får läsaren lära sig avancerad lästeknik - och mer än fördubbla sin läshastighet.
 • Kapitlet om minnet hjälper oss förstå varför vi glömmer och vad vi kan göra för att öka minneskapaciteten.
 • Kapitlen om anteckningsteknik och om den buzanska studietekniken lär oss att snabbare och lättare tillägna oss snart sagt vilket ämne som helst. Och att komma ihåg det vi lärt oss.
 • Boken lär oss förstå och använda våra slumrande egenskaper - och att tänka kreativt.

En engagerande och lättläst bok om det som står oss alla närmast, oss själva...