Hem

Bibelkoderna Kryptogram

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 153846, v4 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/bibelkoden.html
är en sorts Kryptogram

Koder som upptäckts i bibeln som till och med i detalj beskriver vad som ska hända i framtiden.

Alias: bibelkoden

normal

Tre israeliska forskare vid Hebrew University i Jerusalem, Doron Witztum, Eliyahu Rips och Yoav Rosenberg, har gjort en överraskande upptäckt som de redovisat i den respekterade tidskriften Statistical Science 1994. Vad de funnit är att i den hebreiska originaltexten av Bibeln (Gamla testamentet) finns en till synes kodad skrift inlagd! Genom att utesluta alla mellanrum och skiljetecken i texten, så att den blir en enda lång sammanhängande bokstavsrad - så som det sägs att den ursprungliga skriften en gång sett ut - och sedan hoppa över ett bestämt antal tecken i olika riktningar i texten, kan man liksom i en kodad text läsa uppgifter om historiska händelser ända fram till vår egen tid! Den dolda texten skulle ha legat där sedan skrifternas tillkomst för omkring 3000 år sedan. Det rör sig om en enkel kod, men den har inte kunnat knäckas förrän nu, med hjälp av datorprogram.

Dr Eliyahu Rips, som är matematiker, anser att koden finns i Bibeln med 99,998 procents säkerhet.

Kommentar av Jonas:

Det intressanta här är att ordföljder kan uppkomma i alla texter men att det har gjorts statistiska experiment som visar att sannolikheten att ordföljerna i Genesis skulle vara slump var extremt låg.

Vad som bland annat påstås av Brendan McKay är att textavsnitt, kodning, regler ord, och gruppering speciellt valts för att ge ett signifikant resultat.

Huruvida det är så har tydligen diskuterats i artiklarna under An independent experiment på websidan Torah Codes, och det ser ut som om effekten inte var så entydig som den först framtydde.