Hem

Bodh-Gaya Helig plats

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 663317, v3 - Status: normal.
är en sorts Helig plats
plats Indien

Plats i Indien där Buddha fick sitt uppvaknande

Alias: bodh-gaya och gaya

normal

Buddha fick sin upplevelse - uppvaknandet - i Indien, drygt en mil från en pilgrimsort som heter Gaya.

Detta är idag den viktigaste vallfartsorten för buddhisterna. Här övertalade guden Brahma Sahampati Buddha till att undervisa om sitt uppvaknande.
Detta ska ha hänt en natt då han vaknade och plötsligt mindes alla sina tidigare liv (91) och sedan alla andras - allt i enlighet med deras karma. Så fann Buddha sanningen om karma, de fyra sanningarna och återfödelserna.

Historien säger att Buddha förmedlade sin lära till de fem asketerna. Om Buddha själv ska en slags utstrålning ha funnits som bekräftade att han nu hörde till de odödliga.

För de fem asketerna höll Buddha predikan om lärans hjul och medelvägen - den som kallas den åttafaldiga - och om de fyra ädla sanningarna. (Se dessa ämnen.)

De fem asketerna blev sedan de första missionärerna.