Hem

Chassidism Lära, Mysticism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142769, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Lära , Mysticism och Praktiserbart

mysticism inom judendom, framvuxen i början på 1700-talet med rötter i 1200-talet

Alias: chasidism

normal

I mitten av 1700-talet var Israel Ben Elieser en stor lärare
i kabbala och han blev känd som Baal Shem Tov (vilket betyder bäraren av det goda namnet).
Besht(som han kallades) är grundare av chassidismen(som betyder de gudfruktigahebreiska).
Besht var starkt influerad och påverkad av kabbalistisk teori och praktik och hade vid trettiosex års ålder uppnått ett djupt andligt mästerskap.
Han var en karimatisk personlighet som uppvisade en stor andlig förståelse som han gjorde tillgänglig för vanliga människor.Han beskrev sin undervisning som en hjärtats väg
och betonade att eftersom vi lever i denna värld så är det lika viktigt för oss att uppleva den fysiska världens njutningar som det är att be och att praktisera esoteriska tekniker.