Hem

Den femte pelaren

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 472745, v2 - Status: normal.

Den femte pelaren står för vallfärden/pilgrimsfärden till Mecka.

Alias: den femte pelaren och pelare fem

normal

Den femte pelaren är Hajj - vallfärden eller pilgrimsfärden - till Mecka i Saudi-Arabien.

Hajj är föreskrivna av profeten Muhammads tradition så här:

Det största tempel som grundlades åt människorna, var sannerligen det som finns i Mecka, en välsignelse och en vägledning för all världen. Där finns tydliga tecken, Abrahams plats. Den som träder in i det, är trygg, och vallfärden till templet är en plikt för människorna gentemot Gud, för så vitt de kunna finna någon utväg. Men om någon är otrogen, så är Gud förvisso Sig Själv nog all världen förutan. (Koranen 3:90-92)

Att utföra Hajj en gång i livet är en plikt för varje muslim (man eller kvinna) som:

  • har en god hälsa och är vid sina fulla sinnes bruk.
  • är i myndig ålder.
  • har de nödvändiga medlen och möjligheterna att genomföra den.
  • är fri.

Men för den muslim som saknar en av dessa förutsättningar, så är heller inte Hajj obligatoriskt.

Alltså betyder den femte pelaren i islam, att en muslim minst en gång i livet måste om den har råd och möjlighet resa till Mecka och utför särskilda ritualer och villkor med ett rent hjärta. Detta görs främst för att betona jämligheten, hylla Allah och träffa likasinnade att utbyta tankar och erfarenheter med.

Hur som helst, ritualerna i Hajj högtidlighåller de gudomliga ritualer som utfördes av Abraham, hans son Ismael och Ismaels mor Hagar. Hajj är för att hörsamma muslimernas förfader Ibrahims anrop, när han sade:

Herre, jag har låtit några av de mina bosätta sig i en dal, ej ägnad för jordbruk, nära ditt heliga hus- O Herre - för att de där må förrätta regelbunden bön. Gör därför att människorna öppnar sina hjärtan för dem och förunna dem riklig bärgning, för att de må tacka Dig. (Koranen 14:37)