Hem

DMT - Dimetyltryptamin Hallucinogen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 677970, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Hallucinogen

Psykedelisk kraftfull drog (syntetisk/organisk) - ger användaren hallucinationer och nära-döden-upplevelser. Kan ge kramper och komatillstånd. Narkotikaklassad.

Alias: dmt och dmt - dimetyltryptamin

normal

CAS-nr: 61-50-7
Summaformel: C12H16N2
Molekylmassa: 188,27 g/mol
IUPAC: (2-(1H-indol-3-yl)etyl)dimetylamin
Trivialnamn: DMT, Divine Moments of Truth, DiMiTri


Fribas/grundform Metyljodid

Smältpunkt (°C): 44,6-46,8 216-217
Kokpunkt (°C): 60-80 -
Övrigt: lösligt i utspädda syror och de flesta organiska opolära lösningsmedel. -
Administrering: rökes lämpligen. -

Syntes:
DMT kan framställas genom flertalet metoder. Nedan nämns några.

Reaktion mellan indol och oxalylklorid, bildar (1H-indol-3-yl)oxoacetylklorid. Denna acetylklorid reageras därefter med dimetylamin för att ge 2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimetyl-2-oxoacetamid, som sedan reduceras med LAH till den önskade aminen.
Tryptofan dekarboxyleras genom 10+ h reflux i något lösningsmedel med kokpunkt över 200 °C, och tillsammans med 1-2% keton med hög kokpunkt. Detta ger tryptamin, som sedan kan N,N-dimetyleras genom diverse metoder. Till exempel kan dimetylsulfat användas, formaldehyd tillsammans med aluminiumamalgam, eller metyljodid.
Referenser:
I. Fleming, M. Woolias, J. Chem. Soc. Perkins Trans. I 1979, 829.
Toxicitet:
-
Referenser:
-
Förekomst:
Förekommer antingen som det rena ämnet eller i växter.
Referenser:
-
Farmakologi:
DMT är en hallucinogen. Normalt intas det genom inhalation eller injektion, men det kan även intas peroralt, om en MAO-hämmare intas i samband (strax innan) med DMT:n. Denna MAO-hämmare förhindrar att DMT:n metaboliseras direkt i magen och blir inaktiv. Detta problemet stöter man inte på vid inhalation eller injektion, eftersom att DMT:n då inte passerar magen.
Referenser:
A. V. Deliganis et al., Biochem. Pharmacol. 41, 1739 (1991)
Terapeutiska anvädningsområden:
-
Referenser:
-
Dosering (-):
Minsta aktiv dos: -
Liten dos: -
Stark dos: -
Överdos:

normal

Dimetyltryptamin är en mycket riskfylld drog enligt Folkhälsoinstitutet.
Den är klassad som narkotika enligt svensk lagstiftning.

Användning kan ge agitation, hyperaktivitet, förvirring och synhallucinationer samt medvetslöshet. Vid förgiftning förekommer kramper i stor utsträckning. Drogen gör att användaren tappar kontakt med verkligheten.

Drogen har framställts syntetiskt sedan 1930-talet, men finns även i växter.