Hem

Elsie-Marianne Molin Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1515, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/molin_e.html
är Person

pensionerad ämneslärare i matematik, tillhör UFO-Sverige

Alias: elsie-marianne, elsie-marianne m, e molin, molin, molin, e och molin, elsie-marianne

normal

Elsie-Marianne Molin, pensionerad ämneslärare i matematik, tillhör UFO-Sverige och har skrivit kritiska artiklar om bland andra Howard Menger och Sten Lindgren. Om den senare menar hon att han kan ha en hallucinatorisk fantasi, en benägenhet att hallucinera, vilket skulle betyda att hans egna hallucinationer lurar honom: framför sina ögon ser han ibland saker som inte existerar i verkligheten.