Hem

En kvinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 473584, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: jessi

Alias:

normal

Den 23 december 1828 befann sig Dr Kerner ensam med fru Hauffe.
Plötsligt öppnade sig rummets dörr så hörbart som om någon kom in.
Dock.
Ingen syntes till.
Fru Hauffe hade emellertid sett en kvinnlig gestalt i ålderdomlig dräkt komma in i rummet för att genast försvinna..
Kvällen därpå visade sig denna kvinna åter.
Hon gick stum genom rummet fram till fru Hauffes bädd.
Därpå vände hon om.
I det hon höjde sig över golvet försvann hon ut genom det öppna fönstret.
Några dagar senare på kvällen då Kerner satt tillsammans med fru Hauffe i hennes sovrum öppnades dörren ljudligt som av en människas hand.
Kerner rusade fram till dörren för att stänga den men den visade sig redan vara stängd utan att han kunnat observera när dörren stängdes.
Fru Hauffe hade under tiden sett samma kvinna träda in genom den öppnade dörren.
Hon hade sedan strax gå ut igen samma väg.
Denna kvinna fortfor att ofta visa sig.’
När den lämnade rummet lyfte den sig från golvet.
Den försvann genom det öppna fönstret.

Fru Hauffe tvekade länge att tilltala henne av fruktan att det skulle försvaga henne.
När emellertid kvinnan flera gånger vänt sig till henne med orden:
Jag vill bli bättre.
Hjälp mig!

Då hade fru Hauffe svarat:
Jag kan inte hjälpa dig.

På kvinnans upprepade böner sade fru Hauffe:
Bed!
Jag tror att Jesus Kristus är sann Gud.
Då syntes kvinnan bli stående stel.
Hon tappade sin förmåga att tala en lång stund till dess fru Hauffe bjöd henne att försvinna. Då lyfte hon sig.
Hon flög ut genom fönstret.
Kvinnan uppenbarade sig under fyra månaders tid.
Fru Hauffe meddelade inte Kerner några vidare upplysningar.
Kerner fick dock veta att kvinnan blev allt ljusare.
Att hon inte längre svävade ut genom det öppna fönstret då den avlägsnade sig.