Hem

Fjärrseendeexperiment vid PEAR ESP-experiment

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 880, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/fjaerrseende/pear.html
är ESP-experiment

I undersökningen granskar man experimenten vad gäller metodik och statistik.

Alias: fjärrseendeexperiment vid pear

normal

Hansen, Utts & Markwick: Statistiska och metodologiska problem i experimenten med remote Viewing vid Princeton.

Försöken med remote viewing vid Princeton tillhör idag de mest anmarkningsvärda i modern parapsykologi. När därför allvarlig kritik riktas mot dessa försök bör detta uppmärksammas. Tyvärr fanns varken Robert Jahn, Roger Nelson eller någon annan av de kritiserade forskarna på plats, men de försvarade sig i en skrift som delades ut dagen darpå. Dessutom kommenterade bl a Ramakrishna Rao kritiken.

I undersökningen granskar man experimenten vad gäller metodik och statistik. Forskningen avviker, skriver man, från kriterier man normalt förväntar sig i formella vetenskapliga experiment. Problem uppstår i slumpmässigheten, statistiska baselines, tillämpning av statistiska modeller, förfarandet när man kodar beskrivningen av geografiska platser, återkoppling till försökspersonen, sensory cues, och åtgarder mot fusk.

I sitt svar skriver man att flertalet frågor som här väckts sedan länge är kända och adekvat kommenterade i den experimentella designen och de analytiska teknikerna. Den övriga kritiken, bl a slumpmässighet, återkoppling och fusk, har antingen tillämpats på fel satt, är fundamentalt felaktig, eller har trivial betydelse. Man sammanfattar: kritiken ar obefogad, både empiriskt och teoretiskt. Det finns ingen svaghet i metodiken, ingen risk för att de experimentella teknikerna och analytiska metoderna man använder vid Princeton ska ha någon svaghet. Experimenten är rigorösa och metodiskt effektiva som bevis för remote perception. De publicerade resultaten och slutsatserna av de 336 experimenten ar helt robusta, avslutar Princetongruppen sin sammanfattning. I en slutkommentar är de mycket kritiska till detta som de anser omotiverade påhopp, och de är kritiska mot att inlägget fått utrymme på denna årliga kongress.

Jag uppfattar kritiken som mycket anmärkningsvard. Båda de som kritiserar och kritiseras är mycket kunniga. Slutsatsen i kritiken är att de signifikanta resultaten är meningslösa på grund av defekter i experimentella och statistiska procedurer. Det är alltså fråga om ett försök till ren avrättning av dessa experiment, och av Robert Jahn, som är en mycket aktad och respekterad forskare.


normal

Hansen, George P; Utts, Jessica; Markwick, Betty (1992) Critique of the PEAR Remote-Viewing Experiments, i K Ramakrishna Rao (ed) The Journal of Parapsychology , vol 56, sid 97-113

ABSTRACT: The Princeton Engineesring Anomalies Research (PEAR) programe has produced a number of experimental reports discussing remote-viewing results and analyses. This work is reviewed with attention to methodological and statistical issues. The research departs from criteria usually expected in formal scientific experimentation. Problems occur with regard to randomization, statistical baselines, application of statistical models, agent coding of descriptor lists, feedback to percipients, sensory cues, and precautions against cheating. Many of the issues of remote-viewing methodology were identified by Stokes and Kennedy over 10 years ago. It is concluded that the quoted significance values are meaningless because of defects in the experimental and statistical procedures.

Dobyns, Y H; Dunne, B J; Jahn, R G; Nelson, R D (1992) Response to Hansen, Utts, and Markwick - Statistical and Methodological Problems of the PEAR Remote Viewing (sic) Experiments, i K Ramakrishna Rao (ed) The Journal of Parapsychology , vol 56, sid 115-146

ABSTRACT: Most of the issues raised by Hansen, Utts, and Markwick, including shared descriptor preferences, enviromental or temporal cues, and agent encoding, have long been acknowledged, adequately addressed in our experimental designs and analytical techniques, and fully documented in our litterature. The remainder of their concerns, including randomization of targets and reference score distributions, trial-by-trial feedback, stacking, and cheating are either misapplied, fundamentally incorrect, or have trivial impact. Additional calculations and derivations, supplementing those previously published, futher demonstrate the insensitivity of our matrix scoring methods to target and descriptor dependence from any source. In sum, it is readily shown, both empirically and theoretically, that none of the stated complaints compromises the PEAR experimental protocols or analytical methods, which remains rigorous and effective methodologies for remote perception research. Thus, the published results and conclusions of our entire 336-trial database are fully reaffirmed.