Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


P.E.A.R. Parapsykologisk organisation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1285, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/group/pear.html
är Parapsykologisk organisation

Princeton Engineering Anomalies Research. Forskat i bland annat mikro-PK och fjärrskådning.

Alias: p.e.a.r. och princeton engineering anomalies research

Detta är uppslagsordet för P.E.A.R.. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Parapsykologisk organisation.

Besök

P.E.A.R.

http://www.princeton.edu/~pear

normal

Se deras webbplats.

Princeton Engineering Anomalies Research. Provides information about the personnel, implications and applications of research, extended activities

Av Johannes Sonesson johannes.sonesson@hogia.se © 1998 Belial Center:

I snart 20 år har en avdelning som gått under namnet P.E.A.R., vid den tekniska fakulteten i ett laboratorium inom universitetet, experimenterat med vår förmåga att påverka omgivningen med våra tankar. Här forskar man seriöst inom det parapsykologiska området, ett område som endast ett fåtal universitet har velat befatta sig med, då risken att bli utskrattad och utfryst av kollegor och den akademiska världen hittills varit för stor. Idag jobbar 5-7 personer på heltid i detta laboratorium, till sin hjälp har de en mycket avancerad elektronisk utrustning och det mesta inom de modernaste av datorer samt programvara för analyserna. Efter över ett hundra miljoner (!) registrerade test-omgångar, vars resultat långt överstiger den statistiska sannolika slumpen, måste de nu dra slutsatsen att människans vilja - livskraft, kundalini, själ, medvetande eller vad vi nu vill kalla det, kan få makrokosmos det vill säga omvärlden, exempelvis en vanlig dator, att uppföra sig på ett sätt som markant skiljer sig från hur den egentligen borde uppföra sig, om den fick följa mönstret enligt de vanligt accepterade naturlagarna.

Bakgrunden till gruppen sträcker sig tillbaka till 1979. Då Robert Jahn, den dåvarande undervisande professorn i tillämpad vetenskap och flygplansteknik skulle hjälpa en student att bygga en apparat som skulle ge 100% slumpartade tal. Detta är en processedur som är mycket mer komplicerad än vad du kanske tror, människan och i princip alla maskiner som försöker sig på detta har en tendens att upprepa sig och bygga upp någon form av struktur i sina till ytan slumpartade talserier. I sina försök med detta bygge fick professorn en mycket olustig känsla, vilken verkade antyda att han själv på något sätt påverkade vilka siffror som kom ur maskinen, utan att han hade någon form av ordinär kontakt med denna...... Snart var han mer eller mindre besatt av att försöka förstå och förklara det oförklarliga fenomenet", och efter några år fanns redan en komplett forsknings-utrustning nere i källaren på det ansedda universitetet. Efter 12 år av intensiva studier och försök kom P.E.A.R. med den överaskande rapporten att maskiner låter sig under vissa förhållanden påverkas av människans medvetande.