Hem

Mikro-PK Psykokinesi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 236, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
Denna text är importerad från /old/psi/mikro-pk.html
är Praktiserbart , Upplevbart , Psykokinesi och Trobart

PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.

Alias: micro pk, micro-pk, mikro pk, mikro-pk och schmidts slumptalsgenerator

normal

Psychokinesis and the Unseen World

Micro-psychokinesis involves the influence of consciousness on atomic particles. In certain micro-PK experiments conducted by Helmut Schmidt, groups of subjects were typically able to alter the probabilities of quantum events from 50% to between 51 and 52%, and a few individuals managed over 54% (Broughton, 1991, p. 177). Experiments at the PEAR lab at Princeton University have yielded a smaller shift of I part in 10,000 (Jahn & Dunne, 1987). Some researchers have invoked the theory of the collapse of wave functions by consciousness in order to explain such effects. It is argued that in micro-PK, in contrast to ordinary perception, the observing subject helps to specify what the outcome of the collapse of the wave function will be, perhaps by some sort of informational process (Broughton, 1991. pp. 177-81). Eccles follows a similar approach in explaining how our minds act on our own brains. However, the concept of wave-function collapse is not essential to explaining mind-matter interaction. We could equally well adopt the standpoint that subatomic particles are ceaselessly flichering into and out of physical existence. and that the outcome of the process is modifiable by our will - a psychic force.


normal

PEAR

Vid Princetonuniversitetet i USA studeras påverkan av datorer med tankens hjälp av en tvärvetenskaplig grupp, Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR). Resultatet av snart tjugo års verksamhet visar tydligt att tanken kan påverka datorerna på ett sätt som vida överträffar det statistiskt sannolika.

Enligt PEAR så är de som bäst kan påverka datorer troligen de som helt enkelt har lättast att hamna på samma våglängd som datorn. En dator fungerar genom ett binärt system, man måste på något sätt återskapa detta för att kunna läsa av eller påverka en dator. Exakt hur detta går till är man osäker på.

Enligt deras tester så lyckas kvinnor oftast bättre än män när det gäller att påverka datorer. Förälskade par tycks också vara en mycket bra kombination.