Hem

PK-tärningsexperiment PK-experiment

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 687, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/pk/taerning.html
är en sorts PK-experiment

I ett PK-tärningsexperiment används normalt vanliga sexsidiga tärningar.

Alias: dice-tossing, pk-tärningsexperiment och tärningar

normal

I ett PK-tärningsexperiment används normalt vanliga sexsidiga tärningar. Målet kan vara att få så många av ett antal kastade tärningar att visa sexor. Får man i genomsnitt fler än vad sjätte tärning att visa sexa har man motbevisat nollhypotesen.

För att eliminera felkällor brukar man

1. Använda kastmaskiner,
2. Växla målet så att man först ska få ettor, sedan tvåor, osv.

Det var i början av den experimentella parapsykologin (med JB Rhine) som tärningar användes vid pk-experiment. Idag har man gått över till datorer med REGs.


normal

I Pk-försöken använde Rhine tärningar. Man skulle få en eller flera tärningar att hamna med en av de sex sidorna upp oftare än de andra. Även här blev serierna långa och man skulle försöka få ett resultat som avvek från slumpen, vilket för ett tärningskast är ett av sex. Med tärningar kunde Rhine lätt variera utformningen av försöken: storlek, material hos tärningen, det antal man kastar samtidigt, hur tärningen kastas (för hand eller mekaniskt), antal kast i en serie, den tärningssida man ska försöka få upp, eller kombination på flera tärningar. Två tärningar kunde kastas för att tillsammans ge minst 8, sk hög kombination, eller tillsammans högst 6, sk låg kombination. Man kastade från 1 upp till 96 tärningar samtidigt. Försöken bekräftade att man med PK kunde påverka tärningar.