Hem

Healing från Visdomens Källa Bok

Hela ditt sinne - hela ditt liv

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 575695, v2 - Status: normal.
är Bok
Publicerad år 2004
ISBN 91-7715-727-3
sidantal 259
Av Ewa Forkélius
Publicerad av Egmont Richter
språk Svenska

"Hela ditt sinne - hela ditt liv" är devisen för denna bok av Ewa Forkélius.

Alias: healing från visdomens källa och healing från visdomens källas

normal

Bokens baksida

''Helandet kan ske först när du erkänner och identifierar problemet. Det är först då som ditt problem löses - en gång för alla. Du behöver lära dig att känna igen de tankar som du låter dig styras av. Först då kan du öppna dig för ett annat sätt att tänka, ett annat sätt att betrakta världen på. Detta kommer att frambringa verklig kraft hos dig.''

Healing från visdomens källa visar dig teoretiskt och praktiskt hur du går tillväga för att ditt liv ska bli mer meningsfullt, tillfredsställande och helt. Den tar upp alla de känslor, tankar och situationer som vi alla då och då ställs inför och beskriver hur vi kan se dessa utifrån ett högre och mer livsbejakande perspektiv.

Boken visar dig att oavsett om ett problem visar sig i kroppen, känslomässigt eller i en yttre situation kan du göra dig från det genom att:

- Lyssna till dina egna inre tankar och...
- Våga känna alla dina känslor.

Healing från visdomens källa lär dig ett helt nytt sätt att se och lösa dina problem än vad du är van vid:

- Detta sätt kommer att hjälpa dig att möra varje ny dag med glädje och tillförsikt
- Du kommer att förstå den djupare orsaken till fysisk och känslomässig ohälsa och därmed bli fri från de smärtsamma effekterna.
- Du kommer att kära dig att du alltid kan vinna insikt och frid i varje situation som uppstår.
- Du kommer att inse att det alltid finns ett annat sätt att se på eventuella problem som dyker upp.