Hem

Iaido Kampsport

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 32904, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Gravljus
är Praktiserbart och Kampsport

Iaido är svärdets konst som innefattar allt från hur man drar svärdet till hur man hugger ner fienden. I Iaido tränar du ensam. Syftet är att uppnå perfektion i rörelserna

Alias: iaido

normal

Iaido tillhör sporten Budo som innefattar alla japanska kampsporter. Iaido går ut att lära sig hantera det japanska svärdet och vett och etikett inom kampkonsten. Det är inte bara att dra svärdet och sätta igång. Man ska gå rätt, hälsa rätt, bära kläderna och svärdet rätt och visa respekt. Att träna iaido är en strävan att göra rörelserna perfekt, vilket gör det till en sport som kräver mycket tålamod.

Redan på 700-talet, då de första japanska svärden började smidas, kom iaido till för att användas i strid. Idag övar man samma tekniker, men i ett annat syfte. Man tränar för att öva upp sitt intuitiva handlande, för att bevara lugnet i stressade situationer, skapa balans, harmoni och koncentration. Strävan efter att vara närvarande i sinne och kropp för att snabbt kunna anpassa sig till vilken situation som helst och att vara fokuserad och i balans är huvudsyftet med träningen.

Den moderna varianten av iaido anses skapad av Hayasuizake Jinsuke Shigenobu (1546-1621).

När man tränar iaido så tränar man (oftast) i början med ett träsvärd (Bokken) för att sedan (om man har bestämt sig att detta är grejen för just mig) införskaffa ett Iaito, ett oslipat svärd. När man blir lite mer kunnig och har tränat ett tag så kan man också övergå till ett vasst svärd (Katana eller Shinken).

Det finns olika skolor men i Sverige är det Muso Shinden Ryu som är vanligast.

Träning; Man tränar iaido i en konst som heter Kata, ett förbestämt rörelsemönster som ska göras med både sinne och kropp.
Träningskläderna består av Hakama (ett par väldigt stora byxor), Obi (bältet som svärdet bärs i) och Gi eller Keikogi (träningsjackan).

Det finns tre grundrörelser som alltid är med i en kata:
. Nukitsuke = Dragandet av svärdet
. Chiburi = En rörelse för att symboliskt skaka blodet från klingan
. Noto = Returnera svärdet till sayan.