Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Inka Indiancivilisation, Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 133713, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
är en sorts Indiancivilisation och Grupp

Indianstam i sydamerika. Spännande folkslag.

Alias: inka

Detta är uppslagsordet för Inka. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Indiancivilisation.

Besök

Inkaspirit

http://www.inkaspirit.com

normal

Energi enligt inkatraditionen

Enligt Inkatraditionen finns det ingen bra eller dålig energi, endast lätt eller tung energi (sami eller hucha). Den energi som uppfattas som tung av en person kan uppfattas som lätt av någon annan - det är den mänskliga tolkningen som avgör hur man upplever olika typer av energi.

normal

Inka

Inkariket var endast ett lokalt kungadöme fram till 1438, då Pachakuti kom till tronen. I samband med detta påbörjades Inkaimperiet, en process som pågick under ca 100 år innan spanjorernas erövring raserade den inhemska civilisationen.

Inkas var en syntes av alla de tidigare andinska kulturerna. Ett exempel på detta kan ses i deras bevattningssystem. Spår av detta har funnits så långt tillbaka som Tiahuanacos, och det användes i högländerna av Inkas och i öknen av Nazcas, där det användes för att odla skördar trots att det fanns oerhört lite vatten att tillgå. Inkas finslipade denna bevattningsteknik, och kunde på så vis ta in tre skördar varje år. Detta system använder sig av hundra gånger mindre vattenmängd än ett vanligt jordbrukssystem om man räknar vattenmängd per kilo mat som produceras.

Detta hade naturligtvis en effekt på befolkningen, som under Inkatiden uppgick till närmare 20 miljoner människor. 90% av dem dog när spanjorerna anlände. De föll offer för smittkoppor, kyla, inbördeskrig, erövringskrig samt nedbrytningen av den sociala strukturen.