Hem

Irisdiagnostik Alternativterapi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 171, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/irisdiagnostik.html
är en sorts Alternativterapi och Praktiserbart

Genom att studera ögats iris kunna diagnostisera en persons fysiska hälsa.

Alias: irisdiagnostik

normal

Irisdiagnostik berättar om en persons fysiska hälsa genom att man kollar på tecken i ögat. Man tänker att alla kroppsdelar har en egen plats i ögat. Man tror att bekymmer i kroppen visar sig i ögat och att man därigenom kan ställa en diagnos på hur en person mår, men den ger ingen metod att bota en person.

normal

En holistisk syn på människan innebär att se på kroppen som en HELHET. Inte bara varje organ för sig.

Här är en bra förklaring av hur ex. ögat är kroppens spegel.

Irisdiagnostik

Ögonen speglar hela kroppens hälsotillstånd, då olika områden av iris representerar olika delar i kroppen - allt från inre organ och körtlar till nervsystemet, cirkulationen, lymfsystemet, allergiobalanser m.m. Genom att titta i iris kan man därför se indikationer på svagheter och latenta problem.

ref:
http://www.qiterapi.se/metoder.htm#irisdiagnostik

ref: Ögonplanch
http://hem.passagen.se/cancan/vanstra_ogat.htm
http://hem.passagen.se/cancan/hogra_ogat.htm