Hem

Istället för skilsmässa Facklitteratur

Från maktkamp till samarbete

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 406809, v3 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Psykologi och Relationer
Publicerad år 1990
ISBN 91-37-09801-2
Av Harville Hendrix
Publicerad av Forum

Denna bok formulerar en teori med såväl hjärnfysiologiska, psykologiska och andliga angreppssätt för varför förälskelse så lätt efter en tid övergår i maktkamp.

Alias: getting the love that you want och istället för skilsmässa - från maktkamp till samarbete

normal

Orginalets titel: Getting the love that you want

När kärleken drabbar oss förändras världen. Tillsammans med den älskade känner vi oss som om hela människor, vi upplever att alla våra behov är tillfredställda.
Men när förälskelsen tonar bort och verkligheten tränger sig på, utvecklas förhållandet int esällan till en maktkamp mellan parterna, gräl intriger, tjuvknep, mera bråk. Varför blir det på det sättet?
Alla bär vi med os en bild av den perfekta partnern, en partner som skall läka de sår vi fick i barndomen och som förstår våra behov och kan tillfredställa dem. När partner inte motsvarar våra förväntningar reagerar vi som barn och det leder till konflikter och ibland till en brytning.
Men det finns alternativ till skilsmässa säger Harville Hendrix. det går att omvandla maktkampen till ett samarbete, där parterna bemödar sig om att kommunicera, att visa sig för varandra som de är, att verkligen förstå varandras behov. Då kan barndomssåren läka och vägen ligger öppen för två individer att växa och utvecklas i ett moget kärleksförhållande.