Hem

Jordning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 137257, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna

Att jorda sig efter en ritual för att befria sig från överskottsenergi eller centrera sig i den fysiska världen.

Alias: ground och jorda

normal

Grundning/Jordning

Börja med att slappna av.

Föreställ dig att du är ett träd, du har rötter som du skjuter ner i jorden, från alla de punkter där du rör vid golvet.
Föreställ dig hur rötterna går genom golvet och ner i jorden rakt under dig.
Andas in långt nerifrån, från magen. När du andas ut så skjuter du ner rötterna, när du andas in drar du upp energi ur jorden.

Övningen är klar när du har sträckt din energi så djupt som du tycker att du behöver,när energin du drar upp ur jorden fyller hela din kropp.

normal

När vi jordar oss har vi kontakt med alla delar av vår personlighet. Vi blir i balans med den fysiska, emotionella, mentala och andliga nivån inom oss. Genom den balansen kan vi intergrera den kunskap vi har och använda oss av den. Är vi ojordade så innebär det ofta att vi inte tar tag i, vill se, kan se hur verkligheten är för oss - vi flyr gärna undan. Jordning är viktigt för att kunna nå alla kunskapskanaler inom oss och använda oss av dem utan att blunda för något.