Hem

kalevala Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 82781, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Guson
är Trobart och Bok

Kalevala är ett märkligt värk som skildrar livet på den finska landsbygden i tider då befolkningen inte bara hade vädrets makter och missväxt att kämpa emot utan även trolldom och vidskepelse.

Alias: kalevala

normal

Kalevalasångerna äro i den finska bokvärlden motstycken till gammlnorska storbondehem. Hur gamla sångernas ämnen äro vet ingen - men de äldsta dikterna synas gå tillbaka till samma skede som de stora isländska ättesagorna eller en något senare tid. Vissa brottstycken gå enligt fornforskarnas mening ytterligare ett halvt årtusende tillbaka i tiden. När det talas om bronssirade mantlar, föras vi till ett skede som ligger före vikinga tiden, och möta beskrinvingar av vapen med en djurornamentik som är känd från Svenska och norska gravar från sexhundratalet...

normal

Det Finska national eposet Kelvala sammanställdes av Elias Lönnrot (1802 - 1884), läkare och pråkforskare. Han byggde sitt verk på egna och andras uppteckningar av finska folksånger i östra Finland och Karelen. Den första versionen av verket gav han ut 1835. Den innehöll 32 sånger. Men Lönnrot fortsatte att samla och bearbeta, och 1849 kom den slutliga utgåvan med 50 sånger eller runor.

Kalevala sångerna handlar om män och kvinnor mer övermänskliga krafter. De tar ofta sången till hjälp. Om Väinämöinen behöver en båt så sjunger han fram den. Om Lemminkäinen nehöver en häst så skapar han den av sina motgångar. Den mäktiga kvinnan Louhi förvandlar sig lätt till en örn. Den unga Marjatta blir gravid med ett lingon i skogen. Kalevala innehåller urgamla skapelsemyter, gripande mänskliga öden, mycket folklig visdom och många partier av lyrisk skönhet.