Hem

Kirognomi Divinationsteknik

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 565402, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Nangiala
är en sorts Divinationsteknik

Kirognomi:(eng:chirognomy) av grekiska cheir: hand och gnam: tänkespråk. Att läsa en persons grundläggande personlighetsdrag genom att studera dess handform.

Alias: chirognomy och kirognomi

normal

Kirognomi är läran om hur man med hjälp av handens och fingrarnas form, proportioner, färg och struktur kan utläsa en persons grundläggande psyke och personlighet. Kirognomi handlar som sagt inte om att spå, man kan säga att man utifrån handens form kan få en glimt av en persons inre.

Inom kirognomin har handens grundläggande form stor för att inte säga störst betydelse för att läsa en person. Här gör man en grövre indelning för att man enkelt ska få en övergripande bild av ägarens personlighet.

Genom tiden har det tagits fram flera klassifikationssystem för att bedöma handformen . I Kina använder man sig t.ex. av de fem elementen vilka är eld, jord, vatten, trä och metall, där varje element representerar varsin personlighet. medans vi här i västerlandet använder vi oss främst av en indelning som bygger på våra fyra element nämligen jord, luft, eld och vatten.