Hem

Lavendeljade Jade

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 475574, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Ande
är en sorts Jade

Tar bort mindervärdeskänsor, bristande tillit och ångest.

Alias: lavendeljade

normal

Lavendeljadens magiska gåva till Dig

Tar bort mindrevärdeskomplex, bristande tillit och ångest.
Gör Dig mindre sårbar för andras negativa projektioner.
Skänker Dig förnyad energi.
Motverkar stress och belastningar på det psykiska planet.

Håll i Epidoten vid själva besvärjelsen, samtidigt som Du bär Lavendeljaden i den vänstra fickan, och Korsstenen i den högra!

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.