Hem

Leviathan Sjöodjur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491672, v3 - Status: normal.
är Sjöodjur

Ett i Jobs bok omnämt havsvidunder.

Alias: leviathan

normal

Job 3.8

Må den förbannas av dom som besvärjer dagar, av dem som förmår mana upp Leviatan.

normal

Ett i Jobs bok omnämt havsvidunder. I sitt verk med samma namn från 1651 valdes Hobbes L som allegori för ett mäktigt statsväsen. Han utgick från att individerna lämnar över sin personliga makt och överlämnar den till en liten styrande och reglerande grupp som håller enskilda individers makthunger i schack, dvs. till en allsmäktig stat.

normal

Han är avundens ärkedemon och liknar en stor orm. Han var troligen den orm som lurade Eva och Adam i Paradiset.