Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Vattumannen bokhandel ( 1972 - ) Bokhandel, Newagebutik

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1256, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Helen Leonard
Denna text är importerad från /old/group/vattumannen_bokhandel.html
är Bokhandel och Newagebutik
Start 1972
tillåtelse Samarbete
plats Stockholm

Adress:
Telefon:
08-10 96 15

Det började med en vision i ett galleri i Uppsala våren 1972. På hösten öppnade jag, Per Frisk, porten till Vattumannen på Kungsgatan 17.

Alias: vattumannen och vattumannen bokhandel

Besök

Vattumannen på nätet

http://www.vattumannen.se/

normal

Det började med en vision i ett galleri i Uppsala våren 1972. På hösten öppnade Per Frisk porten till Vattumannen på Kungsgatan 17. Anders Ekströmer engagerade sig i bokhandeln ett år senare. Då öppnades även en liten filial på Tegnérgatan 43 i Stockholm. 1973 flyttade Uppsalabutiken till Surbrunnsgatan och 1975 övertog man nuvarande lokal på Drottninggatan 83. Redan första året kom Vattumannen ut med en egen postorderkatalog.

Många har arbetat och lagt ner sin själ i Vattumannen. Flera stannade och jobbade en kort tid och andra i flera år. En av eldsjälarna bakom kulisserna är Elisabeth Spens, global nätverkare och delägare i Vattumannen. Hon har stött och värnat om bokhandelns väl och ve när det krisat.

Följande lista är på intet sätt fullständig men ger en liten bild av hur många som jobbat för Vattumannens idé: Gunnar Amkoff, Prashant Lal, Bosse Eriksson, Palden och Berit Jenkins, Jan Fjellander, Monica Katarina Frisk, Erik Nissen, Björn Sahlin, Anders Hermander, Bo Johansson, Kurt Almqvist, Christer Claus, Susanne Roggeman, Lena Eriksson, Pratima Bergman med flera.

Jan Seilitz började på Vattumannen 1981, blev delägare 1982 och tog över driften helt 1987. Han och Eva Horney Seilitz genomförde en omfattande renovering och utbyggning av butiken. I denna period var följande personer anställda under en längre tid: Alexandra Lidén, Bill Lindwall, Eva Danneker, Lena Thunberg, Maria Seppänen, Mikael Hedlund, Mikael W Gejel, Chris Domenech, Görel Sintorn och Mikael Holmström.

Ane Frostad började på Vattumannen 1996 och blev tillsammans med Eva Danneker (anställd sedan 1991) huvudägare 2001. Ane Frostad basade över den dagliga verksamheten, samt utvecklade och drev förlaget. Eva Danneker tog hand om ekonomin och det administrativa.

Vattumannen har sen dess genomgått ytterligare omfattande renovering. Hemsidan och postorderverksamheten har utvecklats betydligt och den praktiska hanteringen av ordrar och logistik har överlåtits till StjärnDistribution (2003). Vattumannen förlag har utökat sin utgivning och har blivit ett viktigt stöd för bokhandeln. Vattumannen bedriver idag också omfattande föredragsverksamhet i källarlokalen på Drottninggatan 83. Butiken säljer numera även antikvariska böcker.

Ane Frostad lämnade sitt delägarskap i Vattumannen december 2011. Personer som idag (2012) arbetar på Vattumannen utöver Eva Danneker: Mikael W Gejel, Iris Lågvall, Remi Madhani Tamminen, Matylda Haliniak, Samir Tarfaoui, Emiliana Gilhome, Agneta Marcus och Pia Faust. Elisabet Spens är idag (2012) kvar som passiv delägare.