Hem

Vi upplevde döden Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 156347, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Näradöden-upplevelse
Publicerad år 1982
ISBN 91 27 02331 1
sidantal 216
Av Michael B Sabom
Publicerad av Natur och Kultur

Dr Sabom - professor i kardiologi i USA - går i denna bok betydligt längre än någon annan gjort i kartläggningen av nära-dödenupplevelsen.

Alias: vi upplevde döden

normal

Bokens baksida

Dr Sabom - professor i kardiologi i USA - går ett stort steg längre än någon annan gjort i kartläggningen av nära-dödenupplevelsen: genom att jämföra patienternas berättelser med journaler och andra ögonvittnesskildringar kan han visa, att det patienterna såg i detalj stämmer med det som verkligen inträffade!

Denna bok undersöker nära etthundra sådana upplevelser, märkligt samstämmiga och oväntat positiva:

- man ser sin kropp uppifrån och blir vittne till sin egen återupplivning
- man har en överväldigande känsla av frid, lycka och klarsyn
- man känner sig förflyttad till en paradisisk värld och möter en kärleksfull gestalt
- efteråt har man förlorat sin dödsrädsla

Boken är lättläst trots att den är en medicinsk undersökning. Den fordrar inga medicinska förkunskaper.