Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Ydala by Webbsida
Gå till webbsidan

http://ydalaby.se/

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 530378, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: smofolket
är Webbsida
Behandlar Ydala by
Representerar webbsidan http://ydalaby.se/

Alias: gårdsjö gårds webbsida och ydala by

Denna sida är en referens till http://ydalaby.se/. Paranormal.se står inte bakom webbsidan.

Följ länken för att gå till webbsidan:

http://ydalaby.se/

Se arkivet hos WayBack Machine för denna webbplats

normal

Ydala by är tanken om en ekologiskt hållbar by, med hednisk inriktning.
Byn är i planeringsstadiet och kommer att byggas med pendelavstånd till Göteborg. Just nu tittar vi både på marker med befintliga hus och på obebyggda marker.
Ydala by är ett samhälle där det både finns utrymme för det gemensamma, och möjligheten att dra sig undan i det tysta. Det är en plats där vi driver projekt tillsammans och individer får möjligheter att inspirera varandra och genomföra sina visioner och drömmar. En plats där vi strävar efter att leva hållbart och miljövänligt.
Välkommen att läsa mer om projektet och om oss på vår hemsida: http://ydalaby.se/