Hem

Agla Talisman

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 405408, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
är en sorts Talisman

Ett hebreiskt formelord som bland annat använts på amuletter och talismaner.

Alias: agla

normal

Agla är ett hebreiskt formelord skapat av begynnelsebokstäverna i tackbönen Ateh gebor (gebir) Le-Olahm Adonai, dvs. ”Allsmäktig är du i evighet, O Herre!”

Trots att agla ursprungligen är en hebreisk formel så har den använts även av andra. Exempel på hur den använts i Norden kan man få från medeltida metallbleck, oftast tolkade som amuletter, som ibland bär magiska/religiösa runinskriptioner. På en del av dessa bleck finns, jämte en kristen bönlatin eller någon annan formel, ordet agla, ristat i runor. Med stor sannolikhet såg man agla som ett magiskt ord även om man kanske inte kände till dess hebreiska ursprung.