Hem

Agni Indisk gudom, Gud

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 133647, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Indisk gudom och Gud

Eldens gud.

Alias: agni

normal

Agni är också det första ordet i Rig-Veda.
Första meningen lyder : Agni milee pohuritam.
Rig-Veda är en kosmisk beskrivning eller rättare sagt en uppsättning naturlagar som används av Brahma, Skaparen, när han skapar hela universum eller hela skapelsen.
Utan Vedorna, eller den vediska kunskapen kan han inte fullfölja sitt skapelsearbete, ungefär som en skickare kan inte göra mycket utan sina verktyg.
Alla de fyra Huvud Vedorna: Rig, Sama, Yadjur och Atharva-Veda, brukar kallas Mantrorna.
Det är därför att de innehåller en specifik sturktur på hur skapelsen är organiserad eller man kan säga att den beskriver hur olika naturlagar skall operera i skapelsen.
A i ordet Agni öppnar upp hela skapelseprocessen.
Här sker Big Bang och all materia skapas.
A är fritt blås - känn själv efter i din egen mun.
Hela strupen och munnen är fullt öppen och här kan en operasångare sjunga för full hals.
Detta A öppnar upp skapelseprocessen.