Hem

Agrimonymedel Blomstermedel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 547783, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Clever
är en sorts Blomstermedel

Blomsterdroppar som förbinds med själsliga egenskaper - glädje, humor och förmåga till konfrontation.

Alias: agrimonydroppar, agrimonymedel och småborredroppar

normal

Praktiken har visat att Agrimony är ett blomstermedel, som ofta ordineras åt barn. Agrimonybarnen är oftast glada och sällskapliga, lika snara till skratt som till tårar. Precis som alla andra genomlever de utvecklingsskeden, då de känner sig ensamma, övergivna och ledsna inuti och då hjälper Agrimony dem att uttrycka sina känslor. Det gäller inte minst under puberteten med de motstridiga tankar och känsloimpulser som hör puberteten till.

Kombinerat med Scleranthus kan det ha ett stabiliserande inflytande på människor, som av olika skäl inte har möjlighet att sova, t.ex. skiftesarbetande och också på dem som ofta är tvungna att röra sig mellan olika tidszoner.

Nyckelsymptom:

Man förtränger onda tankar bakom en glättig och sorglös fasad.