Hem

Antropomorfism Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151695, v3 - Status: normal.
är Lära

Föreställningen att Gud har mänsklig gestalt eller att djur och natur har mänskligt själsliv och styrs av motiv liknande våra.

Alias: antropomorfism

normal

Antropomorfism (av grek. anthropos, människa och morfe, gestalt) är överföring av mänskliga egenskaper på det som inte är mänskligt.
Inom myter och sagor får djur eller föremål förmågan att framträda med tal och tankar.
Inom religion innebär antropomorfism att åskådliggöra det gudomliga genom att ge det en människoliknande prägel.