Hem

Bensylpiperazin Stimulantia

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 477415, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Stimulantia

En drog som påverkar kroppen på liknande sätt som amfetamin

Alias: bensylpiperazin

normal

Bensylpiperazin

CAS-nr: 2759-28-6
Summaformel: C11H16N2
Molekylmassa: 176,26 g/mol
IUPAC: N-bensylpiperazin
Trivialnamn: BzP, BnP, A2


Fribas/grundform Hydroklorid

Smältpunkt (°C): 0 -
Kokpunkt (°C): 145 -
Övrigt: - BnP-HCl är ett vitt kristallint ämne som är lösligt i vatten och relativt lösligt i MeOH, EtOH och IPA. Som väntat är det olösligt i opolära lösningsmedel. Förekommer oftast som mono- eller di-hydrokloridsaltet, beroende på hur mycket saltsyra/väteklorid som adderades vid framställningen.
Administrering: Fribasen rökes lämpligen, men enligt säkra källor skall BnP-basen vara starkt irriterande på andningsorgan och slemhinnor i munnen. Bensylpiperazin bör betraktas som starkt beroendeframkallande vid rökning. -

Syntes:
Alkylering av piperazin genom användandet av någon bensylhalid (föreslagsvis bensylklorid) med t. ex. MeOH eller EtOH som lösningsmedel, finnes DMSO till hands så bör det användas, då det är det generellt ideala lösningsmedlet för SN2-reaktioner. Denna metod kan ge ända upp till 80% utbyte med MeOH under rätt förhållanden.
Reaktion mellan bis(2-kloroetyl)amin och bensylamin. Reaktionen går via intermediären N-etylkloro-N-(2-bensylamino)etylamin, vilken sedan reagerar med sig själv genom ringslutning och i detta steg bildas den önskade piperazinen.
I båda dessa metoder ingår en och samma reaktion; alkylering av amin.
Referenser:
-
Toxicitet:
Det finns varken tillräckliga kontrollerade studier eller empirisk data för att göra ett uttalande om N-bensylpiperazins toxicitet. Förmodligen har det liknande toxicitet som de övriga dopaminerga stimulanterna.
Referenser:
-
Förekomst:
Förekommer som ovan nämnt i form av hydrokloridsaltet. Går under namnet BzP eller det kommersiella namnet A2.
Referenser:
-
Farmakologi:
N-bensylpiperazin är en dopaminerg stimulant, med aningen mindre somatiska bieffekter än efedrin, men det är ändå inte lika centralstimulerande som amfetamin. Den troliga metaboliten av N-bensylpiperazin är bensoesyra. Bensylpiperazin är pupilldilaterande.
Referenser:
-
Terapeutiska anvädningsområden:
Fungerar som substitut för amfetamin mot ADHD/DAMP.
Referenser:
-
Dosering (hydroklorid):
Minsta aktiv dos: 5-10 mg
Liten dos: 50-100 mg
Stark dos: 100-300 mg
Överdos: 1000 mg+